Trang chủ > Tài liệu kế toán > Thuế thu nhập doanh nghiệp > Cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho chuyển nhượng bất động sản

Cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho chuyển nhượng bất động sản

Cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho chuyển nhượng bất động sản trên phần mềm HTKK 3.1.7 (MẪU 02/TNDN)

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” chọn “TK TNDN cho chuyển nhượng BĐS” khi đó màn hình “Chọn kỳ tính thuế” sẽ hiển thị. Đối với Tờ khai thuế 02/TNDN, cho phép NNT chọn một trong hai loại tờ khai là “Tờ khai theo tháng” và “Tờ khai lần phát sinh”

Để bắt  đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế bạn cần lựa chọn các thông tin đầu như kỳ tính thuế, trạng thái tờ khai, loại tờ khai. Sau đó nhấn nút “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai TNDN chuyển nhượng BĐS mẫu 02/TNDN.

Công ty kế toán hà nội đưa ra một số trường hợp phát sinh:

a) Trường hợp khai Tờ khai theo Quý

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn kỳ kê khai là Quý, trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhn nút lệnh “Đồng ý” màn hình kê khai hin thị ra như sau:

cach-lap-to-khai-thue-TNDN

Chi tiết các chỉ tiêu cn nhp:

Chỉ tiêu [25], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [38], [40], [41] cho phép NSD tự nhập, kiểu số mặc định là 0

Chỉ tiêu [34]  cho phép NSD tự nhập dạng số, kiểm tra: chỉ tiêu [34] < = [33]

Chỉ tiêu [36], [42] mặc định là 25%, không cho phép sửa

Chỉ tiêu [43]  mặc định là 2%, không cho phép sửa

Các chỉ tiêu tính toán

Chỉ tiêu [26] = [27] + [28] + [29] +  [30] + [31] + [32]

Chỉ tiêu [33]= [25] – [26] , kiểm tra nếu [33] < =0 thì không cho nhập chỉ tiêu [34] và chỉ tiêu [37] = 0, [39] = 0

Chỉ tiêu [35] = [33] – [34]

Chỉ tiêu [37] = [35] * [36]

Chỉ tiêu [39] = [37] – [38]

Chỉ tiêu [44]:

o Nếu chỉ tiêu [41] < > 0      chỉ tiêu [44] = ( [40] – [41] ) * 25% , cho phép sửa

o Nếu chỉ tiêu [41] = 0     chỉ tiêu [44] = [40] * 2%, cho phép sửa

Các điều kiện kiểm tra/Công thức

Kiểm tra chỉ tiêu [34] <= [33]. Nếu không thỏa mãn thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Số lỗ  tư  hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển kỳ này [34] phải nhỏ hơn hoặc  bằng Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [33]”

Trên mẫu in hỗ trợ phần ghi chú tiểu mục hạch toán ở cuối tờ khai:

o Đối với hình thức kê khai khi bàn giao bất động sản thì hạch toán trên chỉ tiêu [39]

o Đối với hình thức kê khai thu tiền theo tiến độ thì hạch toán trên chỉ tiêu [44]

B.Trường hợp khai Tờ khai lần phát sinh

Trên form “Chọn kỳ kê khai” chọn Tờ khai tháng khi đó màn hình kê khai ô check “Tờ khai lần phát sinh” sẽ bị mờ đi và ứng dụng (UD) cho phép NNT kê khai tờ khai theo từng ngày và không có tờ khai bổ sung như sau:

cách lập tờ khai thuế TNDN

Để bắt đầu kê khai tờ khai bạn cũng lựa chọn các thông tin về kỳ kê khai, ngành nghề kinh doanh, các phụ lục sau đó nhấn nút “Đồng ý” để vào màn hình kê khai chính và kê khai các chỉ tiêu như tờ khai quý.

c) Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế”. Ứng dụng cho phép NNT chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung  sau đó nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ kê khai làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1). NNT sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai  thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS.

Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS

•    Nếu kê khai phần I thì đưa các chỉ tiêu lên KHBS gồm: [37], [38], [39] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT. Đưa chênh lệch [39] lên phần tổng hợp

•    Nếu kê khai phần II thì đưa các chỉ tiêu lên KHBS gồm: [44] cách lấy dữ

liệu tương tự như tờ 01/GTGT. Đưa chênh lệch [44] lên phần tổng hợp

•    Nếu kê khai cả 2 phần I và phần II thì đưa các chỉ tiêu KHBS gồm: [37], [38], [39], [44] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT. Đưa chênh lệch tổng [39]  + [44] lên phần tổng hợp

 

Từ khóa: , ,

Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
CHUYÊN DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ
Hotline: 0982.686.028
Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Trụ sở chính phía Bắc: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội - Lê Văn Thịnh, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
Trụ sở chính phía Nam: Tòa nhà Green Building, số 540/1 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Email: vanhai688@gmail.com
Đối tác: học kế toán tổng hợp - học kế toán thuế - học kế toán thực hành - dịch vụ kế toán - đào tạo kế toán thực hành - dịch vụ kế toán thuế - công ty kế toán hà nội