Trang chủ > Tài liệu kế toán > Kinh nghiệm làm kế toán > Cách phân bổ và hạch toán công cụ dụng cụ

Cách phân bổ và hạch toán công cụ dụng cụ

Hướng dẫn cách phân bổ và hạch toán công cụ dụng cụ

  1. 1.      Thế nào là công cụ dụng cụ?

Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với tài sản cố định. Như vậy, những tư liệu lao động có các điều kiện sau sẽ là công cụ dụng cụ:

-          Có thời gian sử dụng dưới 1 năm hoặc một chu kỳ kinh doanh

-          Hoặc có giá trị dưới 30 triệu đồng

cách phân bổ công cụ dụng cụ

  1. 2.      Phương pháp và thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ

2.1.   Phương pháp phân bổ

Có hai phương pháp phân bổ CCDC là phân bổ theo thời gian và phân bổ hai lần.

‒          Phương pháp phân bổ theo thời gian là chia đều giá trị CCDC cho các kỳ (số kỳ sử dụng), hàng tháng sẽ trích vào chi phí giá trị như nhau

‒          phân bổ hai lần là phân bổ vào lúc xuất dùng và lần báo hỏng theo tỷ lệ 50:50 giá trị CCDC

2.2.   Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ

Tại Điểm d Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp qui định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 2 năm.”

  1. 3.      Hạch toán kế toán công cụ dụng cụ

Các tài khoản kế toán sử dụng:

  • TK 153 – Công cụ, dụng cụ
  • TK 142, 242 – Chi phí trả trước ngắn hạn (dài hạn)
  • TK 627,641,642 – Các tài khoản chi phí

3.1.  Mua công cụ dụng cụ

Trường hợp mua CCDC nhập kho, kế toán định khoản:

Nợ TK 153,

Nợ TK 133

Có TK 331/111/112 …

Trường hợp mua CCDC chuyển thẳng cho sản xuất:

Nợ TK 142 (242)

Có TK 331/ 111/112 …

Nếu CCDC có giá trị nhỏ, mau hỏng thì có thể hạch toán thẳng vào chi phí và không cần phải nhập - xuất kho. Kế toán định khoản:

Nợ 627/641/642

Nợ TK 133

Có 331/111/112…

Trong trường hợp này doanh nghiệp cần ban hành quy định về quản lý CCDC. (Ví dụ: nếu CCDC có giá trị dưới 1 triệu thì hạch toán hết vào chi phí)

Chú ý: Các trường hợp mua CCDC chuyển thẳng vào sử dụng chỉ phù hợp cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ hay thương mại; các doanh nghiệp sản xuất hoặc xây dựng cần thiết thông qua nhập và xuất kho CCDC.

3.2.     Xuất dùng CCDC

Kế toán thực hiện việc xuất kho CCDC:

Nợ TK 142 (242)

Có 153

Chú ý: Bước này có thể bỏ qua nếu ở bước 1 đã thực hiện việc chuyển thẳng cho tiêu dùng.

3.3.      Quản lý danh mục CCDC & xác định phương pháp phân bổ

Kế toán CCDC phải lập danh mục CCDC, khai báo các thông tin như: số kỳ phân bổ, tài khoản phân bổ, tính chất chi phí, phòng ban quản lý,…

Chú ý: Bước này kế toán chỉ lập sổ theo dõi CCDC mà thôi, chứ không phát sinh bút toán.

3.4.      Phân bổ CCDC

Hàng tháng, căn cứ vào mục đích và tính chất sử dụng CCDC kế toán tiến hành phân bổ CCDC vào chi phí sản xuất kinh doanh:

Nợ TK 627/641/642,

Có TK 142 (242)

3.5.      Báo hỏng CCDC

Trường hợp  CCDC bị báo hỏng thì kỳ đó sẽ trích toàn bộ giá trị còn lại (số dư 142 hoặc 242 tương ứng với CCDC) vào chi phí.

Chú ý: Việc báo hỏng không làm phát sinh bút toán, việc này được thực hiện trong tháng và trước khi thực hiện phân bổ cho tháng đó.

Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
CHUYÊN DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ
Hotline: 0982.686.028
Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Trụ sở chính phía Bắc: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội - Lê Văn Thịnh, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
Trụ sở chính phía Nam: Tòa nhà Green Building, số 540/1 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Email: vanhai688@gmail.com
Đối tác: học kế toán tổng hợp - học kế toán thuế - học kế toán thực hành - dịch vụ kế toán - đào tạo kế toán thực hành - dịch vụ kế toán thuế - công ty kế toán hà nội