Trang chủ > Tài liệu kế toán > Thuế thu nhập cá nhân > Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quyết định mới 2013

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quyết định mới 2013

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quyết định mới 2013

Công ty kế toán hà nội hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quyết định mới kể từ ngày 1/7/2013

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013 với thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản sau:

- Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành,  nghề phải tham  gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại điều 12 nghị định 65/2013/NĐ-CP về mức giảm trừ gia cảnh thì

1. Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108  triệu đồng/năm);

2. Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

- Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học có kèm theo hóa đơn

cách tính thuế TNCN

2. Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60 Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960 Trên 80

35

 

Ví dụ về cách tính thuế thu nhập cá nhân áp dụng quyết định mới năm 2013: Ông Trần Văn Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 100 triệu đồng (đã trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc),  Ông Nam  phải nuôi 3 con dưới 18 tuổi.

Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Ông Nam  được tính như sau:

Ông Nam  được giảm trừ các khoản sau:

+  Cho bản thân là: 9 triệu đồng.

+  Cho 2 người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng  x 3 người =10,8 triệu đồng

- Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân áp vào biểu thuế luỹ tiến từng phần để tính số thuế phải nộp là:

100 triệu đồng – 9 triệu đồng – 10,8 triệu đồng =80,2 triệu đồng

-  Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính là:

+  Bậc 1: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:

5 triệu đồng x 5% = 0,25 triệu đồng

+  Bậc 2: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

(10 triệu đồng – 5 triệu đồng) x 10% = 0,5 triệu đồng

+ Bậc 3: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

(18 triệu đồng – 10 triệu đồng) x 15% = 1,2 triệu đồng

+ Bậc 4: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:

(32 triệu đồng – 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng

+ Bậc 5: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng, thuế suất 25%:

(52 triệu đồng – 32 triệu đồng) x 25% = 5 triệu đồng

+ Bậc 6: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng, thuế suất 30%:

(80 triệu đồng – 52 triệu đồng) x 30% = 8,4 triệu đồng

+Bậc 7: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 80 triệu đồng, thuế suất 35%:

(80,2 triệu đồng – 80 triệu đồng) x 35% = 0,07 triệu đồng

Như vậy tổng số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của  Ông Nam theo biểu thuế luỹ tiến từng phần thuế TNCN là: (0,25 + 0,5 + 1,2 + 2,8 + 5 + 8,4 + 0,07) = 18,22  triệu đồng

 Nếu bạn vẫn chưa biết cách tính thuế thu nhập cá nhân mời bạn tham gia khóa học kế toán thuế thực hành thực tế tại kế toán hà nội chỉ với 800.000 tham khảo chi tiết tại >> Khóa học thực hành kế toán thuế

Từ khóa: , ,

Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
CHUYÊN DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ
Hotline: 0982.686.028
Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Trụ sở chính phía Bắc: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội - Lê Văn Thịnh, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
Trụ sở chính phía Nam: Tòa nhà Green Building, số 540/1 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Email: vanhai688@gmail.com
Đối tác: học kế toán tổng hợp - học kế toán thuế - học kế toán thực hành - dịch vụ kế toán - đào tạo kế toán thực hành - dịch vụ kế toán thuế - công ty kế toán hà nội