Trang chủ > Tài liệu kế toán > Thuế giá trị gia tăng > Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ (MẪU 02/GTGT)

Công ty kế toán hà nội xin được hướng dẫn các bạn về cách lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu từ theo mẫu 02/GTGT. Trước hết các bạn cần biết đối tượng áp dụng trường hợp kê khai này

HTKK 3.2.3 update17/4

HTKK 3.2.3 update17/4

1 . Đối tượng áp dụng

- Trường hợp NNT có dự án đầu tư mới phát sinh thuế GTGT đầu vào nhưng dự án chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra thì NNT lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư.

- Hồ sơ khai thuế GTGT tháng của dự án đầu tư bao gồm:

+ Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư - mẫu số 02/GTGT (xem phụ lục 8);

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào - mẫu số 01-2/GTGT (xem phụ lục 3), dùng cho dự án đầu tư;

+ Các tài liệu giải trình kèm theo (nếu có).

2. Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

Chỉ tiêu [21] “Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang”

Số thuế GTGT chưa được hoàn của kỳ tính thuế trước chỉ tiêu [32] được ghi vào chỉ tiêu [21] của Tờ khai thuế GTGT kỳ này.

Dòng chỉ tiêu 2 “Kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư”:

‒          Chỉ tiêu [22] “Hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ”: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này lấy từ dòng tổng cột 8  dòng 4 trên Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào (mẫu số 01-2/GTGT).

‒          Chỉ tiêu [23] “Thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ”: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này lấy từ dòng tổng cột 10 dòng 4 trên Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào (mẫu số 01-2/GTGT).

Dòng 2.2 “Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước”:

Các chỉ tiêu [24], [25, [26] và [27]: Nhập số liệu điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị, thuế GTGT của HHDV mua vào dành cho dự án đầu tư của các kỳ tính thuế trước. Trường hợp này có kèm theo bản giải trình 01/KHBS

Lưu ý: Các trường hợp hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào quá 6 tháng kể từ khi phát sinh không được điều chỉnh vào chỉ tiêu “điều chỉnh tăng” [24], [25].

Chỉ tiêu [28] “Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào” được xác định theo công thức:

[28] = [23] + [25] - [27]

Chỉ tiêu [28a] “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế”

Các trường hợp kê khai riêng cho dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bù trừ với số thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Chỉ tiêu [28a] được nhập và đưa lên chỉ tiêu [40b] của TK 01/GTGT.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này cần được so sánh, đối chiếu với chỉ tiêu [40a] của TK 01/GTGT và chỉ tiêu [28] của tờ khai 02/GTGT.

‒          Trường hợp số liệu ở chỉ tiêu [28] của tờ khai 02/GTGT lớn hơn chỉ tiêu [40a] của TK 01/GTGT thì chỉ tiêu [28a] được kê tối đa bằng giá trị của chỉ tiêu [40a] .

‒          Trường hợp số liệu ở chỉ tiêu [28] của tờ khai 02/GTGT nhỏ hơn chỉ tiêu [40a] của TK 01/GTGT thì chỉ tiêu [28a] được kê tối đa bằng giá trị của chỉ tiêu [28] .

‒          Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Chỉ tiêu [29] “Thuế GTGT chưa được hoàn đến kỳ kê khai của dự án đầu tư” được xác định bằng công thức: [29]= [21]+[28]-[28a]

Chỉ tiêu [30] “Số thuế GTGT của dự án đầu tư đề nghị hoàn trong kỳ”.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được xác định là CSKD có nhu cầu đề nghị hoàn thuế và đảm bảo các nguyên tắc sau:

‒          Chỉ tiêu [29] lớn hơn 200 triệu đồng.

‒          Chỉ tiêu [29] nhỏ hơn 200 triệu đồng đối với trường hợp dự án đầu tư đã đầu tư được 01 năm trở lên.

Chỉ tiêu [31] “Thuế GTGT chưa được hoàn bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ”: là số thuế GTGT còn được khấu trừ đến thời điểm bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập nhưng NNT chưa lập hồ sơ hoàn thuế.

Chỉ tiêu [32] “Thuế GTGT chưa được hoàn chuyển kỳ sau”. Số tiền ghi vào ô này được  xác định theo công thức: [32]= [29]-[30]-[31]

 

Từ khóa: , ,

Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
CHUYÊN DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ
Hotline: 0982.686.028
Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Trụ sở chính phía Bắc: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội - Lê Văn Thịnh, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
Trụ sở chính phía Nam: Tòa nhà Green Building, số 540/1 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Email: vanhai688@gmail.com
Đối tác: học kế toán tổng hợp - học kế toán thuế - học kế toán thực hành - dịch vụ kế toán - đào tạo kế toán thực hành - dịch vụ kế toán thuế - công ty kế toán hà nội