Trang chủ > Tài liệu kế toán > Thuế giá trị gia tăng > Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hoạt động đại lý

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hoạt động đại lý

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hoạt động đại lý

Bán hàng đại lý là một hoạt động kinh doanh mang tính đặc thù khác với các hoạt động mua bán hàng hóa thông thường khác.

Theo quy định của pháp luật về thương mại thì đại lý mua, bán hàng hóa là một phương thức mua, bán hàng hóa mà trong đó bên thực hiện đại lý (sau đây gọi là bên đại lý) đảm nhận việc bán (hoặc mua) hàng hóa cho bên giao đại lý (sau đây gọi là bên ủy thác) để hưởng thù lao. Bên ủy thác và bên đại lý phải là pháp nhân hoặc thể nhân có đăng ký kinh doanh. Bên ủy thác là chủ sở hữu của số hàng và tiền đã giao cho bên đại lý để mua, bán hàng; thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với hàng và tiền đó trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đại lý. Hàng hóa thuộc đối tượng mua bán đại lý phải là những hàng hóa mà bên ủy thác và bên đại lý đều được phép kinh doanh. Hoạt động đại lý phải theo đúng qui định về hàng hóa kinh doanh có điều kiện ở thị trường trong nước.

hướng dẫn kê khai thuế gtgt đối với hoạt động đại lý

Đại lý bán hàng hóa được phân thành thành hai hình thức theo tính chất khoản thù lao được hưởng, cụ thể:

Đại lý hoa hồng là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc bán hàng hóa theo giá bán do bên ủy thác qui định để được hưởng một khoản thù lao dưới hình thức hoa hồng do bên ủy thác trả. Mức hoa hồng được tính theo một tỷ lệ (%) trên giá bán thực tế hàng hóa do hai bên thỏa thuận.

Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý đảm nhận việc bán trọn gói lượng hàng hóa nhất định theo giá tối thiểu do bên ủy thác qui định. Thù lao mà bên đại lý được hưởng là chênh lệch giá giữa giá bán thực tế với giá bán do bên ủy thác qui định.

Tùy vào hình thức đại lý hoặc hàng hóa, dịch vụ bán đại lý mà chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) và quy định về việc kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với bên đại lý cũng khác nhau. Theo quy định tại Khoản 6(đ,e), Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quy định tại Khoản 8(a), Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế thì:

a) Có 5 trường hợp đại lý bán hàng hóa không phải khai thuế GTGT đối với cả doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng gồm: (i) Đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT theo quy định tại Điều 4Thông tư 06/2012/TT-BTC; (ii) Đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của các dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ; (iii) Đại lý vận tải quốc tế; (iv) Đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; và (v) Đại lý bán bảo hiểm.

b) Trường hợp đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng đối với các hàng hóa, dịch vụ khác ngoài các dịch vụ nêu tại Điểm a nêu trên thì không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý nhưng phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng. Hóa đơn đầu ra, đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán đại lý được khai trên bảng kê mẫu số 01-1/GTGT và mẫu số 01-2/GTGT; số liệu tổng hợp về hàng hóa, dịch vụ bán đại lý trên hai bảng kê này không được sử dụng làm căn cứ để lập Tờ khai thuế GTGT.

c) Đối với các hình thức đại lý khác không phải là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng ví dụ như hình thức đại lý bao tiêu đã nêu trên đây thì người nộp thuế phải khai thuế GTGT đối với cả hàng hoá, dịch vụ bán hàng đại lý và thù lao đại lý được hưởng.

Như vậy, người kinh doanh đại lý bán hàng hóa cần căn cứ vào hình thức đại lý hoặc đối tượng hàng hóa, dịch vụ bán đại lý để áp dụng thực hiện việc kê khai nộp thuế GTGT cho phù hợp theo quy định nêu trên./.

 

Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
CHUYÊN DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ
Hotline: 0982.686.028
Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Trụ sở chính phía Bắc: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội - Lê Văn Thịnh, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
Trụ sở chính phía Nam: Tòa nhà Green Building, số 540/1 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Email: vanhai688@gmail.com
Đối tác: học kế toán tổng hợp - học kế toán thuế - học kế toán thực hành - dịch vụ kế toán - đào tạo kế toán thực hành - dịch vụ kế toán thuế - công ty kế toán hà nội