Trang chủ > Tài liệu kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Hướng dẫn mở sổ sách cho doanh nghiệp mới thành lập

Hướng dẫn mở sổ sách cho doanh nghiệp mới thành lập

Hướng dẫn mở sổ sách cho doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp khi mới thành lập cần xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu. Việc xây dựng này bao gồm những nội dung như sau:

1.  Lựa chọn chế độ kế toán áp dụng

Doanh nghiệp khi mới thành lập căn cứ vào quy mô hoạt động của mình (vốn, nhân viên) sẽ quyết định chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp mình.

hướng dẫn mở sổ sách kế toán

-          Chế độ kế toán theo quyết định số 15 áp dụng cho những doanh nghiệp lớn

-          Chế độ kế toán theo quyết định số 48 áp dụng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2.  Lựa chọn hình thức kế toán áp dụng

Doanh nghiệp cũng phải lựa chọn hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp mình: hình thức kế toán Nhật ký chung, Nhật ký - sổ cái, Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chứng từ.

Trong mỗi hình thức kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán.

Hình thức kế toán Nhật ký chung:

Đặc trưng cơ bản của hình thức này là tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký theo trình tự thời gian phát sinh. Sau đó, số liệu được lấy từ sổ Nhật ký để ghi Sổ cái.

Hình thức Nhật ký chung có các loại sổ kế toán chủ yếu:

-          Sổ Nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt

-          Sổ Cái

-          Sổ, thẻ kế toán chi tiết

Hình thức kế toán Nhật ký - sổ cái

Đặc trưng cơ bản của hình thức này: các nghiệp vụ kế toán phát sinh được ghi chép trên cùng một cuốn sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ cái.

Hình thức Nhật ký - Sổ cái có các loại sổ kế toán chủ yếu:

-          Sổ Nhật ký - sổ cái

-          Sổ, thẻ kế toán chi tiết

Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

Đặc trưng cơ bản của hình thức này: Chứng từ ghi sổ được lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong tháng hoặc cả năm và phải có chứng từ kế toán đính kèm.

Việc ghi sổ kế toán tổng hợp của hình thức này: Ghi theo trình tự thời gian trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và chi theo nội dung kinh tế trên Sổ cái.

Hình thức Chứng từ ghi sổ có các loại sổ:

-          Chứng từ ghi sổ

-          Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

-          Sổ cái

-          Sổ, thẻ kế toán chi tiết

Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ

Đặc trưng cơ bản của hình thức này: các nghiệp vụ kế toán phát sinh được phân loại và ghi chép trên các bảng kê và các nhật ký chứng từ

Hình thức này gồm các loại sổ kế toán:

-          Nhật ký chứng từ

-          Các bảng kê

-          Sổ cái

-          Sổ, thẻ kế toán chi tiết

Doanh nghiệp căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của nhân viên kế toán, trình độ ứng dụng tin học trong kế toán để lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp và tuân thủ theo đúng quy định của hình thức kế toán đó.

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp lựa chọn kế toán máy thay vì kế toán thủ công. Khi xây dựng phần mềm kế toán trên máy, hình thức sổ Nhật ký chung là hình thức được lựa chọn nhiều nhất vì hình thức này  phù hợp và dễ dàng cho việc thiết kế và sử dụng trên máy vi tính

3.  Lựa chọn các loại sổ chi tiết mở tại doanh nghiệp

Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý.

Số lượng các sổ chi tiết không quy định bắt buộc. Các doanh nghiệp căn cứ vào quy định mang tính hướng dẫn của Nhà nước và theo yêu cầu quản lý của mình để mở sổ cho phù hợp.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể xây dựng các loại sổ sách phục vụ riêng cho yêu cầu quản trị của doanh nghiệp mình, những sổ sách này có thể mang tính chất nội bộ.

Gợi ý nhỏ cho bạn nếu bán mới làm kế toán tại doanh nghiệp nhưng chưa làm kế toán thuế bao giờ tham khảo tại >> Khóa học thực hành kế toán thuế

Từ khóa: ,

Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
CHUYÊN DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ
Hotline: 0982.686.028
Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Trụ sở chính phía Bắc: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội - Lê Văn Thịnh, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
Trụ sở chính phía Nam: Tòa nhà Green Building, số 540/1 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Email: vanhai688@gmail.com
Đối tác: học kế toán tổng hợp - học kế toán thuế - học kế toán thực hành - dịch vụ kế toán - đào tạo kế toán thực hành - dịch vụ kế toán thuế - công ty kế toán hà nội