Khác biệt giữa chi phí khác biệt và chi phí gia tăng là gì?

12 Likes comments off

Khác biệt giữa chi phí khác biệt và chi phí gia tăng là gì?

Tôi sử dụng thuật ngữ chi phí khác biệt và chi phí gia tăng hoán đổi cho nhau. Nói cách khác, tôi tin rằng các điều khoản có nghĩa là cùng một điều: sự khác biệt trong chi phí giữa hai lựa chọn thay thế. Ví dụ, nếu địa chỉ học kế toán ở minh khai một công ty xác định rằng chi phí hàng năm của hoạt động tại 80.000 giờ máy là 4.000.000 USD trong khi chi phí hàng năm để vận hành 70.000 giờ máy là 3.800.000 USD, thì chi phí khác biệt hoặc chi phí tăng thêm trong 10.000 giờ máy là 200.000 USD.

Nhiệm kỳ chi phí cận biên đề cập đến chi phí hoạt động trong một giờ máy bổ sung khi tham gia học tại trung tam ke toan gia lam

là quá trình chi phí gì?

Chi phí quá trình là một thuật ngữ được sử dụng trong kế toán chi phí để mô tả một phương pháp để thu thập và gán chi phí sản xuất cho các đơn vị sản xuất. Chi phí chế biến được sử dụng khi gần như các đơn vị sản xuất hàng loạt. (Chi phí cho việc làm hoặc đặt giá trị công việc là một phương pháp được sử dụng khi các đơn vị sản xuất khác nhau đáng kể).

  Hướng dẫn hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Để minh hoạ quá trình tính chi phí, giả sử rằng một sản phẩm đòi hỏi nhiều hoạt động chế biến – mỗi sản phẩm xuất hiện trong một bộ phận riêng biệt. Chi phí của Department One trong tháng 6 là 150.000 USD đối với nguyên vật liệu trực tiếp và 225.000 USD chi phí chuyển đổi ( lao động trực tiếp và chi phí sản xuất ). Nếu số đơn vị được xử lý vào tháng Sáu tại Department One tương đương với 100.000 đơn vị thì chi phí cho mỗi đơn hàng của sản phẩm được xử lý tại Department One vào tháng Sáu sẽ là $ 1,50 đối với nguyên liệu trực tiếp và 2,25 đô la cho chi phí chuyển đổi. hoc ke toan o dau tot nhat tphcm Các chi phí này sau đó sẽ được chuyển sang Sở Hai và chi phí xử lý của nó sẽ được cộng vào chi phí của các đơn vị.

You might like

About the Author: Kế thị Toán

Là người đam mê kế toán, đào tạo kế toán.
You cannot copy content of this page