Trang chủ > Tài liệu kế toán > Thuế thu nhập cá nhân > Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2013

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2013

Tải mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2013 để tính thuế thu nhập cá nhân.

Theo luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2013 thì Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Trung tâm đào tạo kế toán hà nội thông báo Mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu/tháng thì cả năm là 108 triệu/năm: Cụ thể với mức 9 triệu đồng/tháng là mức tính bình quân cho cả năm, không phân biệt một số tháng trong năm tính thuế không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 9 triệu đồng/tháng. Còn đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân: Đối tượng nộp thuế chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân nếu đã đăng ký thuế và có mã số thuế tính đến thời điểm quyết toán thuế. Trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế thì không được tính giảm trừ cho bản thân trong năm tính thuế. Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ cho bản thân trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho bản thân theo thực tế khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế theo quy định và có mã số thuế.

Tham khảo mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh sau:

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011  của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

[01] Lần đầu:                              [02] Bổ sung lần thứ:

[03] Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………….…………………...………...

[04] Mã số thuế:

 

 

[05] Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:...........................................................................

[06] Mã số thuế:

 

 

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Số CMND/

Hộ chiếu

Quan hệ với ĐTNT

Thời điểm tính giảm trừ (tháng/năm)

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

1

2

3

...

...

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

Ngày ……… tháng ……… năm ...……

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm >> Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013

 

Từ khóa: ,

Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
CHUYÊN DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ
Hotline: 0982.686.028
Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Trụ sở chính phía Bắc: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội - Lê Văn Thịnh, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
Trụ sở chính phía Nam: Tòa nhà Green Building, số 540/1 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Email: vanhai688@gmail.com
Đối tác: học kế toán tổng hợp - học kế toán thuế - học kế toán thực hành - dịch vụ kế toán - đào tạo kế toán thực hành - dịch vụ kế toán thuế - công ty kế toán hà nội