Hàm excel làm tròn lên trong excel

Hàm excel làm tròn lên trong excel Tóm lượcHàm Excel ROUNDUP trả về một số làm tròn đến một số số thập phân nhất định. Không giống như làm tròn tiêu chuẩn, trong đó số…

Like Comment