Trang chủ > Tài liệu kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán, kiểm toán độc lập

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán, kiểm toán độc lập

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán, kiểm toán độc lập

  1. I.       Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/12/2013, nghị định này Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định 105/2013/NĐ-CP có 1 số điều các Kế toán chi nhánh khi làm cần lưu ý làm đúng vì nếu làm sai sẽ bị phạt rất nặng, công ty kế toán hà nội  tóm lược sơ qua như sau:

 

Điều 7: Xử phạt hành vi vi phạm quy định về Chứng từ Kế toán:

  • Phạt tiền từ 5-10tr đồng đối với các hành vi:

-          Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định

-          Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký

-          Ký chứng từ kế toán mà không có thẩm quyền ký hoặc không được ủy quyền ký

  • Phạt tiền từ 20-30tr đồng đối với một trong các hành vi sau:

-          Giả mạo, khai man chứng từ kế toán

-          Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán

-          Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong TH phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho 1 nghiệp vụ phát sinh

-          Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

-          Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

-          Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng chứng từ Kế toán

Điều 10: Xử phạt hành vi vi phạm quy định về BCTC, báo cáo quyết toán, công khai BCTC

  • Phạt từ 5-10tr đồng đối với 1 trong các hành vi sau:

-          Không lập BCTC hoặc lập BCTC không đầy đủ nội dung theo quy định

-          Lập và trình bày BCTC không đúng phương pháp, không rõ ràng, không nhất quán theo quy định

-          Nộp chậm BCTC từ 1-3 tháng theo thời gian quy định

Điều 12: Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu giữ tài liệu Kế toán:

  • Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500-1tr đồng đối với một trong các hành vi:

-          Đưa tài liệu Kế toán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng so với thời gian quy định

-          Lưu trữ tài liệu Kế toán không đầy đủ theo quy định

-          Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ

Điều 13: Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm kê tài sản:

  • Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500-1tr đồng đối với một trong các hành vi sau

-          Không lập báo cáo tổng hợp Kết quả kiểm kê theo quy định

-          Không xác định nguyên nhân chênh lệch, không phản ánh số chênh lệch và kết quả xử lý số chênh lệch giữa số liệu kiểm kê thực tế với số liệu số sách kế toán vào sổ kế toán.

  • Phạt tiền từ 3-5tr đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán năm hoặc không thực hiện kiểm kê tài sản trong các trường hợp khác theo quy định
  • Phạt từ 5-10tr đồng đối với hành vi giả mạo, khai man kết quả kiểm kê tài sản

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP

 

  1. II.    Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2013. Nghị định này Quy định, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Điều 38: Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

-          Phạt tiền từ 200-1tr đồng đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ tài chính

-          Phạt tiền từ 2-4tr đồng với hành vi không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định

-          Phạt từ 4-8tr đồng đối với một trong các hành vi:

+ Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

+ Lập hóa đơn không đúng thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định

+ Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế

+ Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê

+ Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

+ Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế

-          Phạt từ 10-20tr đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn, trừ trường hợp mất, cháy hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền

+ Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000đ trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua

-          Phạt tiền từ 2-4tr đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế.

Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
CHUYÊN DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ
Hotline: 0982.686.028
Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Trụ sở chính phía Bắc: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội - Lê Văn Thịnh, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
Trụ sở chính phía Nam: Tòa nhà Green Building, số 540/1 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Email: vanhai688@gmail.com
Đối tác: học kế toán tổng hợp - học kế toán thuế - học kế toán thực hành - dịch vụ kế toán - đào tạo kế toán thực hành - dịch vụ kế toán thuế - công ty kế toán hà nội