Trang chủ > Tài liệu kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2014 mới nhất

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2014 mới nhất

Lịch nộp các báo cáo Thuế, Kế toán năm 2013 - 2014 (Áp dụng đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT khấu trừ, năm tài chính theo năm dương lịch). Mùa quyết toán của dân kế toán nhà ta đang vào chính vụ. Nhằm phục vụ cộng đồng kế toán cùng độc giả quan tâm đến vấn đề này. Công ty kế toán hà nội xin đưa ra lịch nộp các báo cáo thuế, kế toán và bảo hiểm cho các bạn. Đồng thời cũng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn để cho Lịch nộp được khoa học và dễ hiểu hơn. Lịch ngày áp dụng cho DN kê khai theo tháng. DN kê khai theo quý hạn nộp các báo cáo thuế là ngày 30 của quý tiếp theo và các tháng kê khai và nộp tương ứng sẽ là các tháng  01 – 04 – 07 – 10).

 

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.

 

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

 

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

 

6. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định.

Thời hạn nộp báo cáo thuế

Thời hạn nộp báo cáo thuế

 

Lưu ý:

- Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.

- Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính sẽ nộp Thuế GTGT theo tháng và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Theo đó Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2014 mới nhất theo đúng quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC như: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý và tháng, thuế TNCN, thuế TNDN như sau:

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2014

Tháng Thời hạn nộp Dành cho DNnộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý Dành cho DNnộp Thuế GTGT theoTháng
1 20/1/2014 Tờ khai Thuế TNCN T12/2013(nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T12 /2013


Tờ khai Thuế TNCN T12/2013(nếu có)

 30/1/2014  

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2013


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2013(nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2013


Nộp thuế môn bài năm 2014

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2013


Nộp thuế môn bài năm 2014

2 20/2/2014 Tờ khai Thuế TNCN T1/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T1/2014


Tờ khai Thuế TNCN T1/2014 (nếu có)

3 20/3/2014 Tờ khai Thuế TNCN T2/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T2/2014


Tờ khai Thuế TNCN T2/2014 (nếu có)

  30/3/2014 

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2013


Quyết toán Thuế TNCN năm 2013


Báo Cáo Tài Chính năm 2013

Quyết toán Thuế TNDN năm 2013


Quyết toán Thuế TNCN năm 2013


Báo Cáo Tài Chính năm 2013

 

4 20/4/2014 Tờ khai Thuế TNCN T3/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T3/2014


Tờ khai Thuế TNCN T3/2014 (nếu có)

30/4/2014    Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2014


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2014

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2014

5 20/5/2014 Tờ khai Thuế TNCN T4/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T4/2014


Tờ khai Thuế TNCN T4/2014 (nếu có)

6 20/6/2014 Tờ khai Thuế TNCN T5/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T5/2014


Tờ khai Thuế TNCN T5/2014 (nếu có)

7 20/7/2014 Tờ khai Thuế TNCN T6/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T6/2014


Tờ khai Thuế TNCN T6/2014 (nếu có)

30/7/2014  Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2014


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2014

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2014

8 20/8/2107 Tờ khai Thuế TNCN T7/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T7/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T7/2014 (nếu có)

9 20/9/2014 Tờ khai Thuế TNCN T8/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T8/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T8/2014 (nếu có)

10  20/10/2014 Tờ khai Thuế TNCN T9/2014  (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T9/2014
 30/10/2014   Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2014


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2014

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2014

11 20/11/2014 Tờ khai Thuế TNCN T10/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T10/2014


Tờ khai Thuế TNCN T10/2014 (nếu có)

12 20/12/2014 Tờ khai Thuế TNCN T11/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T11/2014


Tờ khai Thuế TNCN T11/2014 (nếu có)

 

 

Doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến thuế, kê khai thuế, kế toán thuế mời bạn xem dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi làm những gì. Nó có thể giúp doanh nghiệp của bạn giải quyết những vướng mắc trên kia không.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói chuyên nghiệp giá rẻ

Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

Dịch vụ kê khai thuế

Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
CHUYÊN DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ
Hotline: 0982.686.028
Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Trụ sở chính phía Bắc: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội - Lê Văn Thịnh, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
Trụ sở chính phía Nam: Tòa nhà Green Building, số 540/1 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Email: vanhai688@gmail.com
Đối tác: học kế toán tổng hợp - học kế toán thuế - học kế toán thực hành - dịch vụ kế toán - đào tạo kế toán thực hành - dịch vụ kế toán thuế - công ty kế toán hà nội