Trang chủ > Tài liệu kế toán > Kinh nghiệm làm kế toán > Thủ tục đăng ký thang bảng lương lần đầu của doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký thang bảng lương lần đầu của doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký thang bảng lương lần đầu của doanh nghiệp

Trách nhiệm (bắt buộc) xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương (TL-BL) của doanh nghiệp (DN) được quy định chi tiết tại Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH, ngày 05/12/2007 của Bộ LĐ-TB&XH. Khi DN lần đầu đăng ký thang bảng lương cho người lao động cần chú ý một số điểm sau:

Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp bao gồm : công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân.

thủ tục đăng ký thang lương bảng lương

- Tổ chức cá nhân có thuê mướn lao động bao gồm : Hợp tác xã, trang trại, tổ hợp tác, hộ gia đình và các tổ chức khác ( không nhất thiết phải xây dựng thang lương, bảng lương mà có thể vận dụng hoặc tự qui định cho phù hợp)

Hồ sơ cần thiết:

Hồ sơ đăng ký gồm có 04 bộ hồ sơ bao gồm các văn bản sau:

- Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương trong đó xác định rõ thời gian dự kiến áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương áp dụng trong doanh nghiệp và địa bàn áp dụng.
(có chữ ký và đóng dấu) - Đơn vị tự soạn thảo

- Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương trong doanh nghiệp xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung.

- Bản quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương.

- Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp (được thể hiện bằng văn bản riêng) trong đó nêu rõ các ý kiến thống nhất, các ý kiến không thống nhất đối với hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do doanh nghiệp xây dựng, đề nghị đăng ký và các ý kiến đề xuất điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp (nếu có).

Địa điểm tiếp nhận:

Hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp phải được đăng ký tại cơ quan lao động địa phương theo phân cấp hiện hành

Đối với doanh nghiệp có vôn đầu tư nước ngoài; hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp phải được lập theo đúng quy định, gửi trực tiếp tại tổ tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tại phòng Lao động - TB&XH quận/huyện đối với doanh nghiệp có dưới 100 lao động.

- Tại Sở Lao động - TB&XH TP được doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên.

Khi nhận đủ hồ sơ đăng ký, trong vòng 15 ngày (tính theo ngày làm việc), cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động phải có văn bản thông báo việc đã đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp. Trong thời hạn nêu trên, nếu phát hiện hệ thống thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng, đăng ký không theo đúng quy định tại các khoản 1 và 2 mục III của Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH thì phải có văn bản yêu cầu doanh nghiệp xây dựng lại theo đúng quy định. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bảo đảm bí mật hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp đã đăng ký.

Xem thêm >> Hệ thống thang lương bảng lương mới nhất năm 2013

 

Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
CHUYÊN DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ
Hotline: 0982.686.028
Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Trụ sở chính phía Bắc: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội - Lê Văn Thịnh, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
Trụ sở chính phía Nam: Tòa nhà Green Building, số 540/1 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Email: vanhai688@gmail.com
Đối tác: học kế toán tổng hợp - học kế toán thuế - học kế toán thực hành - dịch vụ kế toán - đào tạo kế toán thực hành - dịch vụ kế toán thuế - công ty kế toán hà nội