Trang chủ > Tài liệu kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Viết một kế hoạch kinh doanh

Viết một kế hoạch kinh doanh

Viết một kế hoạch kinh doanh

Quan trọng

Đối với một doanh nghiệp mới, một kế hoạch kinh doanh giúp cải thiện cơ hội của bạn để đảm bảo tài chính và đầu tư. Các doanh nghiệp thành lập nên xem lại kế hoạch kinh doanh của họ và cập nhật nó thường xuyên để có thể chỉ đạo cho sự tăng trưởng. cho hoc ke toan o dau tot

Sử dụng kế hoạch kinh doanh miễn phí và các mẫu kế hoạch hành động một trang của chúng tôi
Các mẫu này sẽ giúp bạn tạo kế hoạch kinh doanh một cách dễ dàng. Kế hoạch hành động một trang (nằm trong Hướng dẫn Mẫu Bản Kế hoạch Kinh doanh) giúp bạn thực hiện hành động nhanh chóng trên các mục tiêu mà bạn đã đặt.

Kế hoạch kinh doanh của bạn nên bao gồm những gì?
Kế hoạch kinh doanh viết rõ ràng nên:

Đặt tầm nhìn và hướng đi của doanh nghiệp cho địa chỉ học kế toán tại gia lâm
Thực hiện phân tích SWOT
Lập ra kế hoạch hành động một trang cho các bước tiếp theo của bạn.
Kế hoạch Một Trang là gì?
Kế hoạch Một Trang cho phép bạn chuẩn bị tổng quan tóm tắt tình hình hiện tại và hỗ trợ bạn thực hiện các giải pháp phù hợp vào đúng thời điểm để đạt được tầm nhìn / mục tiêu của bạn. Đây cũng là một cách thực tế để ghi lại các kết quả của quá trình lập kế hoạch.

Các yếu tố của Kế hoạch Một Trang của bạn

Bây giờ Phân tích: Trong phần này tóm tắt tình hình hiện tại của bạn. Bạn sẽ có thể phù hợp với tối đa năm điểm. 4 hoặc 5 mô tả chính xác vấn đề của bạn ngay bây giờ?

Phân tích ở đâu : tầm nhìn của bạn là gì? Lợi thế cạnh tranh của bạn là gì? Mục tiêu chính của bạn là gì? Tóm tắt các yếu tố này trong phần này.

Chiến lược : Ba hoặc bốn chiến lược chính bạn cần làm việc trong 12 tháng tới là gì? Chúng có thể được rút ra từ phân tích SWOT của bạn mà bạn đã làm trước đó.

Kế hoạch hành động : Trong phần này, liệt kê những gì sẽ được thực hiện. Thông thường bạn có khoảng ba hoặc bốn hành động. Không cần phải đặt mọi bước vào kế hoạch hành động. Chỉ liệt kê những chiến lược quan trọng. Những hành động này có thể được rút ra từ kết quả của Lực lượng Lĩnh vực của bạn mà bạn đã làm về các vấn đề / chiến lược chính của bạn.

Thời gian : Danh sách khi bạn nhằm đạt được kết quả và ai chịu trách nhiệm về nó. Đây phải là thứ tự ưu tiên và rất quan trọng đối với trách nhiệm giải trình việc tham gia lớp học kế toán ở minh khai

Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
CHUYÊN DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ
Hotline: 0982.686.028
Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Trụ sở chính phía Bắc: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội - Lê Văn Thịnh, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
Trụ sở chính phía Nam: Tòa nhà Green Building, số 540/1 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Email: vanhai688@gmail.com
Đối tác: học kế toán tổng hợp - học kế toán thuế - học kế toán thực hành - dịch vụ kế toán - đào tạo kế toán thực hành - dịch vụ kế toán thuế - công ty kế toán hà nội