Category: Bài tập kế toán

  • Bài tập kế toán chi phí sản xuất có lời giải

    Kế toán chi phí sản xuất là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất. Nó giúp cho các doanh nghiệp có thể tính toán được chi phí để sản xuất ra một sản phẩm hoặc dịch vụ, từ đó đánh giá được lợi nhuận của mình. Bên…

  • Bài tập định khoản kế toán doanh nghiệp

      1. Ngày 01/03/2014 Công ty mua 1 bộ Điều hòa SAM SUNG (Tài sản cố định): – Tổng giá trị chưa thuế GTGT là: 50.000.000đ, chưa thanh toán cho người bán – Chi phí lắp đặt chạy thử bao gồm thuế GTGT 10% là: 3.300.000đ, đã thanh toán bằng tiền mặt. Giải: Ta có…