Hàm VLOOKUP Giá Trị Trên Nhiều Bảng Tính?

Hàm VLOOKUP Giá Trị Trên Nhiều Bảng Tính? Trong excel, chúng ta có thể dễ dàng áp dụng hàm VLOOKUP để trả lại giá trị tương ứng trong một bảng duy nhất của một bảng tính. Nhưng, có bao giờ bạn cho rằng làm thế nào để VLOOKUP giá trị trên nhiều bảng tính? Giả…

Read More

Hàm excel tính tuổi nhân viên

  Hàm excel tính tuổi nhân viên Công thức chung = INT ( YEARFRAC ( ngày sinh , TODAY ())) Giải trình Nếu bạn cần tính tuổi của một người từ ngày sinh, bạn có thể làm như vậy với các chức năng YEARFRAC, INT, và TODAY. Trong phiên bản chung chung của công thức…

Read More

Hàm excel làm tròn lên trong excel

Hàm excel làm tròn lên trong excel Tóm lược Hàm Excel ROUNDUP trả về một số làm tròn đến một số số thập phân nhất định. Không giống như làm tròn tiêu chuẩn, trong đó số ít hơn 5 được làm tròn, ROUNDUP luôn luôn tròn số 1-9. Mục đích Vòng một số lên đến…

Read More