Hàm excel làm tròn lên trong excel

Hàm excel làm tròn lên trong excel

Tóm lược
Hàm Excel ROUNDUP trả về một số làm tròn đến một số số thập phân nhất định. Không giống như làm tròn tiêu chuẩn, trong đó số ít hơn 5 được làm tròn, ROUNDUP luôn luôn tròn số 1-9.

lam-tron-excel

Mục đích
Vòng một số lên đến một số chữ số nhất định
Giá trị trả lại
Một con số tròn.
Cú pháp
= ROUNDUP (số, số lẻ)
Lập luận
Number – Số vòng tròn.
Num_digits – Số chữ số mà số cần được làm tròn.
Ghi chú sử dụng
Chức năng ROUNDUP hoạt động giống như chức năng VÒNG, ngoại trừ khi làm tròn, chức năng ROUNDUP sẽ luôn luôn vòng quanh các con số 1-9.

ROUNDUP có thể tròn hoặc sang trái hoặc phải của dấu chấm thập phân.

Nếu num_digits > 0, số được làm tròn đến số được chỉ định của số thập phân ở bên phải của dấu chấm thập phân.

Nếu num_digits <0, số được làm tròn lên phía trái của dấu thập phân (tức là 10, 100, 1000, gần nhất).

Nếu num_digits = 0, số được làm tròn đến số nguyên gần nhất.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *