Hàm excel tính tuổi nhân viên

 

Hàm excel tính tuổi nhân viên

Công thức chung
= INT ( YEARFRAC ( ngày sinh , TODAY ()))
Giải trình
Nếu bạn cần tính tuổi của một người từ ngày sinh, bạn có thể làm như vậy với các chức năng YEARFRAC, INT, và TODAY. Trong phiên bản chung chung của công thức ở trên, ngày sinh là ngày sinh của người với năm, và TODAY cung cấp ngày để tính tuổi. Bởi vì công thức này sử dụng chức năng TODAY, nó sẽ tiếp tục tính đúng độ tuổi trong tương lai.
Trong ví dụ, ô tích cực chứa công thức này:
= INT ( YEARFRAC ( D4 , TODAY ()))
Công thức làm việc như thế nào
YEARFRAC tính một số thập phân đại diện cho phần của một năm giữa hai ngày. Để tính ra một phần của một năm là một giá trị thập phân, Excel sử dụng cả ngày giữa hai ngày. Điều này là đơn giản trong Excel, bởi vì tất cả các ngày chỉ đơn giản là số sêri.
Vì vậy, trong trường hợp này, ngày sinh được cung cấp như là ngày bắt đầu từ ô D4 và ngày hôm nay được cung cấp như là ngày kết cuối, được cho phép bởi chức năng TODAY.
Kết quả của YEARFRAC cho Michael Chang, ở đây vào tháng 2 năm 2016, là như sau:
14.7333333333333
Tiếp theo, hàm INT chiếm và đánh số đó xuống giá trị số nguyên, tức là số 14. Mặc dù Michael gần 15 tuổi, nhưng anh ta vẫn chỉ có 14 cuốn sách, vì vậy đây là kết quả chính xác.
Nếu bạn muốn tính độ tuổi của một người theo một ngày nhất định, chỉ cần thay thế chức năng TODAY với ngày đó hoặc tham chiếu ô vào ngày đó.
Người lớn hoặc người lớn
Để kiểm tra sinh nhật và trở lại “Người lớn” hoặc “Người lớn”, bạn có thể bọc công thức tuổi trong chức năng IF như sau:
= IF ( INT ( YEARFRAC ( A1 , TODAY ())) < 18 , “Nhỏ” , “Người lớn” )
excel-tinh-tuoi.png
Bạn có thể thay thế 18 với bất kỳ độ tuổi nào có ý nghĩa cho tình huống của bạn.
Tuổi vào ngày cụ thể
Để tính tuổi vào một ngày cụ thể, cho ngày sinh, bạn có thể sử dụng chức năng DATE thay vì chức năng TODAY như sau:
= INT ( YEARFRAC ( A1 , NGÀY ( 2016 , 1 , 1 )))
Trường hợp A1 có ngày sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *