Viết 1 kế hoạch kinh doanh

Dưới đây là một kế hoạch kinh doanh tổng quan cho một doanh nghiệp mới bắt đầu: Bước 1: Tóm tắt kế hoạch Một tóm tắt kế hoạch sẽ giúp bạn trình bày ý tưởng kinh doanh của mình một cách rõ ràng và dễ hiểu. Nó sẽ giúp bạn tập trung vào các mục…

Read More

Hàm VLOOKUP Giá Trị Trên Nhiều Bảng Tính?

Hàm VLOOKUP Giá Trị Trên Nhiều Bảng Tính? Trong excel, chúng ta có thể dễ dàng áp dụng hàm VLOOKUP để trả lại giá trị tương ứng trong một bảng duy nhất của một bảng tính. Nhưng, có bao giờ bạn cho rằng làm thế nào để VLOOKUP giá trị trên nhiều bảng tính? Giả…

Read More

Hàm excel tính tuổi nhân viên

  Hàm excel tính tuổi nhân viên Công thức chung = INT ( YEARFRAC ( ngày sinh , TODAY ())) Giải trình Nếu bạn cần tính tuổi của một người từ ngày sinh, bạn có thể làm như vậy với các chức năng YEARFRAC, INT, và TODAY. Trong phiên bản chung chung của công thức…

Read More