Sử dụng Nhãn động trong Bảng điều khiển trong Excel

Sử dụng Nhãn động trong Bảng điều khiển trong Excel

Sử dụng Nhãn động trong Bảng điều khiển trong Excel

Bảng điều khiển là một tính năng tuyệt vời trong Excel để làm cho bảng tính của bạn trở nên sống động. Gần đây tôi đã hợp tác với một người say mê Excel, Mynda Treacy trên bảng điều khiển Excel. Trong khi tôi chuyên về các chức năng và công thức, Mynda là một chuyên gia trong các bảng Pivot. Trong khi tôi có một số hướng dẫn trên trang tổng quan ( Bảng Dashboard của Excel) , chuyên môn của Mynda sẽ đưa nó lên cấp độ tiếp theo và tôi muốn chia sẻ video này với bạn.

Cô thảo luận về các nhãn động trong bảng điều khiển, sử dụng các hàm GETPIVOTDATA và TEXT. Nó được thực hiện rất tốt và sẽ dạy cho bạn một cái gì đó nếu bạn tạo bảng điều khiển thường xuyên. Đây là video:

Mynda cũng có một khóa học Bảng điều khiển đó là không thể tin được. Có hơn 10 giờ video với hàng tấn tài liệu phát, bài tập về nhà và bảng tính để theo dõi. Khóa học này đã đóng cửa nhưng sẽ mở cửa vào thứ ba ngày 14 tháng 7. Khi mở ra tôi sẽ gửi một liên kết đến tất cả mọi người mà sẽ cho họ 10% giảm giá.Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *